Kvalita rozhodcu vychádza z jeho schopností. Schopnosti ako také sa dajú rozdeliť na vedomosti a zručnosťi, hodnoty a prístup.
Vedomosti sú znalosť pravidiel a postupov. Zručnosť je to ako tieto vedomosti dokážeme použiť v praxi a prejavia sa pri kontrole strelnice, kontrole náradia alebo rozhodovaní o spornom šípe.

Oblasť hodnôt a prístupu je to, čo robí najväčší rozdiel medzi dobrým a vynikajúcim rozhodcom podľa názoru strelcov a trénerov. Tu je niekoľko bodov, ktoré sem spadajú:

Be fair in the decisions you make.
Buďte fair v rozhodnutiach, ktoré spravíte. Nenechajte sa ovplyvniť príslušnosťou strelca alebo predsudkami. Sú strelci, ktorých možno poznáte viac, alebo ste si na nich vytvorili názor ako človek na základe ich správania alebo toho, čo ste o nich počuli. Toto za žiadnych okolností nesmie ovplyvniť vaše rozhodovanie, či už o šípe alebo čomkoľvek čo je potrebné rozhodnúť. Dodržujte procedúry a poskytnite strelcovi výhodu z pochybností “benefit of doubt”.

Keep yourself informed.
Zostaňte informovaní. Udržujte si vedomosti o aktuálnych pravidlách, bylaws a interpretáciách. Bylaws sú publikované každých 6 mesiacov a interpretácie ešte častejšie. Informácie o povolenom náradí nájdete práve v interpretáciách, nakoľko tie vznikajú súčasne s novým náradím.
Ak ste si nie istí, konzultujte s hlavným rozhodcom alebo viacerými rozhodcami. Takéto diskusia môže vniesť svetlo do problému. Kompetentný rozhodca vie vysvetliť strelcovi alebo trénerovi, prečo je tá alebo iná súčasť náradia povolená alebo zakázaná.

Be polite to archers, coaches and other officials.
Buďte úctivý k strelcom, trénerom a iným účastníkom. To, že ste rozhodca vám nedáva práva zle zaobchádzať s inými osobami na strelnici. Všetci účastníci majú právo na váš rešpekt. Buďte úctivý ku všetkým, aj keď musíte niekoho napomenúť za previnenie. Byť úctivý ale neznamená byť príliš priateľský so strelcami a trénermi. Je nešťastné ak rozhodca ide za logickú hranicu a mieša sa s tímami.

Be approachable.
Buďte prístupný. Toto je veľmi dôležitá schopnosť. Rozhodca musí byť schopný odpovedať na otázky, požiadavky o radu alebo iné informácie od strelcov, trénerov alebo rozhodcov. Musíte byť pripravený poskytnúť požadovanú informáciu alebo ju vyhľadať ak neviete priamo. Niektorí strelci alebo tréneri vás oslovia so sťažnosťou na iných strelcov alebo trénerov, napríklad o strelcovi rušiacich ostatných. Nikdy nereagujte iba na základe počutého. Najprv pozorujte a potom konajte.

Be able to educate archers on the rules.
Buďte schopní vzdelávať strelcov v pravidlách. Hlavne ak pôsobíte na podujatiach s mládežou stretnete strelcov a trénerov, ktorí nepoznajú niektoré pravidlá alebo sú si nie istí procedúrou. Ak ste hlavný rozhodca, mali by ste upozorniť na nové, ale niekedy aj na staré pravidlá na schôdzke kapitánov. Rovnako ako hlavný rozhodca, by ste si mali prejsť postupy daného dňa s ostatnými rozhodcami.

Do not make up rules not specified in the rules book.
Nevymýšľajte si pravidlá, ktoré nenájdete v knihách pravidiel. Pravidlá sú jasné ohľadom trestov, ktoré môžu byť udelené. Neudeľujte iné tresty. Držte sa Knihy 3, kapitola 15.

Show a posture and act indicating confidence and accuracy in what you are doing.
Dodržujte postoj a jednajte tak aby ste ukázal istotu a presnosť v tom čo robíte. Niekoľko príkladov.
Nikdy nedávajte najavo únavu počas toho ako kráčate k alebo od terčov. Počas toho ako strelci skórujú, sledujte terčovnice a očakávajte, že budete zavolaní.
Ak ste zavolaní k terču, kráčajte svižne ale nie príliš alebo sa netvárte vyľakane.

Keep your eyes (and mind) focused.
Udržujte svoje oči (a myseľ) koncentrovanú. Musíte sa koncentrovať na to čo je v danom momente podstatné. Napríklad počas streľby družstiev sa musíte koncentrovať na 1 metrovú čiaru a to ako ju strelci prekračujú.

Act quickly on emergency situations.
Jednajte rýchlo vo výnimočných situáciách. Ale s rozmyslom. V prípade nebezpečenstva, je treba prerušiť streľbu okamžite. V prípade, že hodiny ukazujú zlý čas, rozhodca takisto musí prerušiť súťaž. Nechajte ale strelca v plnom náťahu vystreliť a súťaž prerušte potom a informujte rozhodcu.

Foresee situations.
Predvídajte situácie. Podľa toho, akú súťaž idete rozhodovať sa zamyslite nad možnými situáciami. Viacej šípov v terči, šíp po časovom limite alebo ich kombinácia. Viete aký je správny postup v prípade viacnásobného porušenia pravidiel? Táto mentálna rozcvička a prípadne občerstvenie vedomostí by mala byť vaša príprava na súťaž.

 

Podľa WA vph