Lukostrelecký klub Bratislava alebo skrátene LKB vznikol v marci roku 2007 s cieľom rozvoja lukostreľby ako jednej z najstarších olympijských disciplín a s cieľom vytvorenia lukostreleckého centra v IV. bratislavskom okrese, ktoré bude podporovať mladé talenty a umožní lukostreľbu deťom, mládeži či dospelým ale i ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Postupom času sa z klubu stal najväčší bratislavský klub.

LKB sa od svojich začiatkov venuje činnosti hlavne s mladými strelcami a talentami a snaží sa do tejto činnosti zapájať aj ich rodičov, pretože ich podpora je pre každého mladého športovca nevyhnutná.

Predsedom LK Bratislava je od vzniku klubu Vladimír Hurban starší.

Trénermi klubu boli v jeho začiatku Martin Jurkáček a Vladimír Hurban starší. Postupom času si klub vychoval trénerov aj z radov vlastných strelcov a v súčasnej dobe má LKB šesť kvalifikovaných klubových trénerov. Tréneri v klube sú momentálne F. Kundracik , I. Kundraciková, M. Hurban, A. Hurbanová a V. Hurban jun. a V. Hurban. Pod vedením týchto trénerov sme dosiahli nemálo úspechov na slovenských alebo medzinárodných súťažiach.

Prínosom pre strelcov z olympijských a kladkových lukov je aj metodická spolupráca s medzinárodne uznávaným trénerom Alistairom Whittinghamom zo Škótska.

Klub okrem prípravy strelcov pravidelne organizuje súťaže, či už klubové, medzinárodné alebo majstrovstvá Slovenska. K súťažiam patria samozrejme aj rozhodcovia. Dnes máme v klube 4 aktívnych rozhodcov, z ktorých traja sú držiteľmi najvyššej možnej rozhodcovskej kvalifikácie a pravidelne pracujú ako lektori nových rozhodcov.

Trénerské a rozhodcovské skúsenosti našich členov viedli k vytvoreniu stránok o teórii lukostreľby, aby sme vedomosti našich členov sprístupnili aj ostatným.

Pri svojom vzniku v roku 2007 mal LK Bratislava 7 aktívnych členov. V priebehu rokov existencie počet členov postupne narastal až na súčasných viac ako 45 aktívnych členov, pričom viac ako polovica sa venuje lukostreľbe aj na súťažnej úrovni.

V septembri roku 2019 sme ako klub otvorili prvú stálu klubovú halovú lukostrelnicu na Slovensku a je to aj prvá stála halová lukostrelnica v Bratislave. Naša hala 8nástka okrem priestoru na strieľanie ponúka návštevníkom aj možnosť servisu a testovania náradia a kondičnej prípravy.

V roku 2020 sme ako klub získali štatút Centra športovej činnosti mládeže Slovenského paralympijského výboru.