V komornej atmosfére sa 5.7.2022 sa s podporou Športového centra polície a Hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnil nultý ročník súťaže Dúbravský šíp.

Výsledky na tomto linku.