Denisa Baránková 1. miesto OL ženy, Juraj Sestrienka 1. miesto HL muži

Vladimír Hurban jun. 2. miesto OL muži, Viktória Čižmárová 3. miesto OL. ženy, Ondrej Franců 3. miesto OL muži

Denisa Baránková 7. miesto OL juniorky

Denisa Baránková 1. miesto RCW, Denisa Baranková a Maroš Machán 1. miesto RCX

V celkovom poradí ročníka 2018

Denisa Baránková 1. miesto RCW, Ondrej Franců 3. miesto RJM, Maroš Machán 3. miesto RCM 

Viktória Čižmárova, Ondrej Francu, Viliam Srdoš, (1.,2. a 3. zľava) Maroš Machán a Denisa Baránková (6. a 7. zľava)